ทำไมความเครียดอาจทำให้คุณทึ่ม

เมื่อความเครียดกำลังกัดกินสมองคุณ..ใครจะช่วยคุณได้ จากบทความที่ลงใน Facebook เพจ THE MATTER พูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับผลของความเครียดเรื้อรัง อาจส่งผลให้สมองเสื่อมได้เร็วขึ้น รวมถึงพบว่าความเครียดเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังได้ถึง 90%
ถ้าไม่อยากสมองเสื่อม..ให้ระวังความเครียด และรีบดูแลป้องกันโดยด่วน เช่น ออกกำลังกายและนั่งสมาธิ รวมถึงหาตัวช่วยสมอง จากงานวิจัยพบว่าเอนเอนไซม์เอสโอดี SOD จากเมลอนฝรั่งเศสมีส่วนช่วยการทำงานของสมอง ช่วยให้รู้สึกเหนื่อยล้าลดลง 77.3% รู้สึกเครียดลดลง21.7% และเสริมสมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้น 64.6%*
 
Copyright 2015-2023 lifesential.shop
One framework, every device. v2
Contact Admin